Quick Facts
Screenshots
Videos

Gurubashi Spirit

This NPC can be found in Zul'Gurub (16).

Related

Contribute