Quick Facts
Screenshots
Videos

Gurubashi Blood Drinker

This NPC can be found in Zul'Gurub (8).

Related

Contribute