Heroic: Shado-Pan Monastery

Defeat Taran Zhu in Shado-Pan Monastery on Heroic Difficulty.

Related

Contribute