Quick Facts
Screenshots
Videos

Gurubashi Worker

This NPC can be found in Zul'Gurub  (25).

Related

Contribute