Quick Facts
Screenshots
Videos

Gurubashi Berserker

This NPC can be found in Zul'Gurub (3).

Related

Contribute