Watchkeeper Gargolmar
Quick Facts
Screenshots
Videos

Watchkeeper Gargolmar

Quotes (6)

Gains

After killing this NPC you will gain:

Related

Contribute