Quick Facts
Screenshots
Videos

Heroic: Shado-Pan Monastery Guild Run

Defeat Taran Zhu in Shado-Pan Monastery on Heroic Difficulty while in a guild group.

Related

Contribute