Quick Facts
Screenshots
Videos

Gurubashi Shadow Hunter

This NPC can be found in Zul'Gurub (9).

Related

Contribute