Bastia <Kilag Gorefang's Pet>

This NPC can be found in Stonetalon Mountains (2).

Related

Contribute